Charlotte Thunes Hansen

CO-Founder

Bachelor i Biomarin Innovasjon fra NTNU i Ålesund.

Erfaring innen militærets sanitet, barne- & ungdomsarbeiderfaget, helse og omsorg, samt bygg & anlegg.

e-mail: charlotte@agrimarebio.com

Tlf: 93 08 26 12