Bærekraft

 

Bærekraft er en av kjerneverdiene til AgriMare Bio, derfor har vi valgt å inkludere ni av FNs 17 bærekraftsmål som en del av vår strategi: