“Vår visjon er å bli ledende innenfor marine ingredienser basert på bærekraftig marint restråstoff.” 


AgriMare Bios fokus er å skape verdi basert på ressurser fra havet på en bærekraftig og miljøvennlig måte, som igjen vil  komme akvakulturnæringen til gode. Vi ønsker å bidra med en vesentlig økt tilgang til marine proteiner slik at næringen kan  erstatte deler av de vegetabilske ingrediensene som finnes i dagens fôr til oppdrettslaks.    Selskapet skal utgjøre en forskjell for miljøet i form av  utnyttelse av restråstoff fra landbasert oppdrett. Restråstoffet  inngår som en vital del av vår produksjonsprosess og fremstår  som en løsning med trippel bunnlinje; miljøløsning,  matproduksjon og bærekraft.