AgriMare Bio baserer sine verdier på det å fremme bærekraft og miljø, i lyset av en økende verdensbefolkning, og utfordringene dette medbringer

Vår ambisjon er å møte det økende matbehovet gjennom å bidra til en mer miljøvennlig og bærekraftig marin matproduksjon